هفتاد و شش تا هفتاد و هشت ماهگی

هفتاد و شش تا هفتاد و هشت ماهگی
کودک شما حالا یک کودک شش سال و سه ماهه است که وارد ماه چهارم زندگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه چهارم شش سالگی تا پایان ماه ششم، یعنی شش سال و نیمگی با روانشناسی کودک شش ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودک شش ساله در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط