هفتاد و نه تا هشتاد و یک ماهگی

هفتاد و نه تا هشتاد و یک ماهگی
کودک شما حالا یک کودک شش سال و نیمه است که وارد ماه هفتم از شش سالگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه هفتم شش سالگی تا پایان ماه نهم شش سالگی با روانشناسی کودک شش ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودکان شش سال و نیمه در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط