صد و شش تا صد و هشت ماهگی

صد و شش تا صد و هشت ماهگی
کودک شما حالا هشت سال و ۹ ماهش تمام شده است و وارد ماه دهم از هشت سالگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه ۱۰ هشت سالگی تا پایان ماه ۱۲ از هشت سالگی و ورود به ۹ سالگی، همچنین با روانشناسی کودکان هفت ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودکان هشت ساله در کنار یکدیگر هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط