هشتاد و دو تا هشتاد و چهار ماهگی

هشتاد و دو تا هشتاد و چهار ماهگی
کودک شما حالا شش سال و ۹ ماهش تمام شده است و وارد ماه دهم از شش سالگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه ۱۰ شش سالگی تا پایان ماه ۱۲ از شش سالگی و ورود به هفت سالگی، همچنین با روانشناسی کودک شش ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودکان شش ساله در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط