رشد جنین در هفتۀ سی و پنجم

رشد جنین در هفتۀ سی و پنجم

در هفتۀ ۳۵ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک بوتۀ کرفس است که در حدود ۴۷ سانتی‌متر طول و نزدیک به ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم وزن دارد. پاها و بازوها گرد و فربه به نظر می‌آیند، زیرا انباشت لایه‌های چربی در بدن همچنان ادامه دارد، اما هنوز چربی کافی در بدن کودک وجود ندارد تا در صورت تولد در این هفته، او را گرم نگه دارد.

کودکی که در این هفته به دنیا بیاید برای گرم نگه داشته شدن باید در دستگاه انکوباتور بماند. واکنش‌های بدن کودک به صدا، نور و موسیقی اکنون به میزان قابل توجهی هماهنگ است. مایع آمنیوتیک کمتری نیز در اطراف کودک وجود دارد. شما باید همچنان حرکات کودک را احساس کنید، اما از آنجا که فضای داخل رحم محدودتر است، ضربه‌های کودک به اندازۀ قبل قوی نیست.

شما در کدام هفتهٔ بارداری هستید؟ مقالهٔ مادرشو را در مورد جدول زمانی رشد جنین ببینید تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید. برای دریافت اطلاعات هفته به هفتهٔ رشد جنینتان، ایمیل خود را اینجا وارد و ثبت‌نام کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط