رشد جنین در هفتۀ بیستم

رشد جنین در هفتۀ بیستم

در هفتۀ ۲۰ بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک موز است که از سر تا نشیمنگاه در حدود ۲۶ سانتی‌متر طول دارد، اما تغییر واقعی کودک در وزن او اتفاق افتاده، که اکنون نزدیک به ۳۱۰ گرم است. در این زمان نه تنها دندان‌های شیری کودک زیر لثه‌ها تشکیل شده، بلکه دندان‌های دائمی او نیز اکنون در حال شکل‌گیری زیر لثه است. در حال حاضر کودک کاملاً توسط لایۀ محافظ ورنیکس پوشیده شده است. چون جنین به شکل ثابت در معرض مایع آمنیوتیک قرار دارد، وجود نداشتن این لایه می‌توانست باعث سخت شدن یا ایجاد ترک روی پوست او شود. قسمت‌هایی از لایۀ ورنیکس ممکن است هنگام تولد همچنان وجود داشته باشد، به خصوص در نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا می‌آیند.

اندام تناسلی طی این هفته به وضوح قابل تشخیص است. زمان حس کردن اولین حرکات کودک توسط شما با توجه به چگونگی موقعیت کودک و جفت متغیر است. اگر جفت و ستون فقرات کودک در مقابل برجستگی شکم شما قرار داشته باشد، معمولاً حس کردن حرکت‌های کودک سخت‌تر خواهد بود. با این حال، در این زمان بسیاری از مادران باید شروع به احساس حرکت‌های کودک کنند که گاهی به آن لگد زدن می‌گویند. با قوی‌تر شدن کودک، ممکن است فشار، چرخیدن و لگد زدن او را واضح‌تر احساس کنید. طی چهار هفتۀ آینده، کودک شما فعال‌تر خواهد شد و ممکن است شما بتوانید الگویی از زمان‌های فعال‌تر بودن کودک در طول شبانه‌روز به دست بیاورید.

شما در کدام هفتهٔ بارداری هستید؟ مقالهٔ مادرشو را در مورد جدول زمانی رشد جنین ببینید تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید. برای دریافت اطلاعات هفته به هفتهٔ رشد جنین، ایمیل خود را اینجا وارد و ثبت‌نام کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط