محاسبه و تعیین سن نوزاد زودرس‌

محاسبه و تعیین سن نوزاد زودرس‌

برخی از والدین ممکن است برای تشخیص سن نوزادشان که زودتر از موعد تولدش به دنیا آمده است، نیاز به کمی آگاهی و شناخت بیشتر داشته باشند تا اگر در این مورد نگرانی یا سؤالی دارند برطرف شود. همچنین شاید عنوان کردن این نکته چندان مهم به نظر نرسد، اما بد نیست به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد وقتی مردم در مورد سن و دیگر چیزهای کودکتان سؤال می‌پرسند، ‌معمولاً می‌خواهند علاقهٔ خود را نشان دهند و قصد فضولی یا هر نیت بد دیگری ندارند. در این مطلب می‌توانید با روش‌های بررسی و تعیین سن یک نوزاد زودرس و مواردی دربارۀ تعیین زمان‌ها و نقاط عطف رشد نوزادان زودرس نسبت به دیگر نوزادان آشنا شوید.

بررسی سن در کودکان زودرس

وقتی کسی از شما سن کودک را می‌پرسد می‌توانید بگویید نوزادتان شش ماهه است، اما دو ماه زودتر به دنیا آمده و به همین دلیل هم چهار ماهه به نظر می‌رسد یا می‌توانید فقط بگویید شش ماهش است و توضیح بیشتری ندهید. اما برای دانستن دقیق‌تر خودتان، لازم است بدانید که به عنوان مثال اگر سن تقویمی کودکتان ۲۰ هفته است،‌ اما شش هفته زودتر به دنیا آمده، تعداد هفته‌های زودرسی یعنی شش را از ۲۰ هفتۀ تقویمی کم می‌کنید تا به ۱۴ برسید. عددی که پیدا می‌کنید درواقع سن تطبیقی کودکتان است. برای محاسبۀ سن تطبیقی کودکتان بر اساس ماه نیز، تعداد هفته‌ها را تقسیم بر چهار هفتهٔ موجود در هر ماه کنید، برای مثال،‌ ۱۴ هفته تقسیم بر چهار برابر با سه ماه و نیم است. به‌طورکلی دو روش برای محاسبهٔ سن یک کودک زودرس وجود دارد که شما می‌توانید بر اساس آنها سن نوزاد زودرستان را به دو شکل متفاوت محاسبه کنید:

سن تقویمی: این سن، سن نوزاد بر اساس شمارش روزها، ‌هفته‌ها و سال‌هایی است که از روز تولدش گذشته است، درواقع یعنی مدت زمانی که از میزان حضورش در بیرون از رحم مادر می‌گذرد.

سن تطبیقی: این سن، سن کودک بر اساس موعد مقرر تولدش است. پزشکان ممکن است هنگام ارزیابی رشد کودک از این سن استفاده کنند. بنابراین اگر کودکی شش ماهه است، اما دو ماه زودتر به دنیا آمده، سن تطبیقی‌اش چهار ماه است.

همچنین از هر سنی و هر زمان هم که خواستید، می‌توانید استفاده از سن تطبیقی کودکتان را کنار بگذارید و دیگر از آن برای گفتن سن کودکتان استفاده نکنید. در مورد بررسی رشد کودکان زودرس از نظر سنی با دیگر کودکان نیز لازم است بدانید که بیشتر کودکان زودرس در دو یا سه سالگی به همان نقاط عطفی در رشد می‌رسند که دیگر کودکان فول‌ترم یا کامل که در موعد مقرر تولدشان به دنیا آمده‌اند رسیده‌اند. پس از آن نیز، هر نوع تفاوت در اندازه یا رشد به احتمال زیاد ناشی از تفاوت‌های فردی است و ارتباطی با تولد زودرس ندارد و با اینکه برای برخی از نوزادان خیلی زودرس نیز ممکن است رسیدن به کودکان فول‌ترم دیگر از لحاظ رشد کمی بیشتر طول بکشد، اما در هر صورت به یاد داشته باشید که این موضوع نباید باعث نگرانی زیاد شما شود، زیرا کودکان زودرس درنهایت قبل از ورود به دبستان به شرایط تکاملی دیگر کودکان فول‌ترم دست می‌یابند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط