حرکات ریتمیک با آهنگ همراه کودکتان

حرکات ریتمیک با آهنگ همراه کودکتان

شما هم مثل تمام والدین احتمالاً خیلی زود کودکتان را مشغول ضربه زدن به قابلمه‌ها و تابه‌ها خواهید دید، اما شما می‌توانید در این فاصله او را با ریتم و آهنگ آشنا کنید و هیچ چیز مثل رقصیدن با مامان یا بابا با همراهی یک موسیقی خوب با ضرب شاد و کوبنده،‌ یک کودک بهانه‌گیر و بدخلق را سرحال نمی‌آورد. در این مطلب می‌توانید با یک فعالیت رقص‌گونه برای بازی با کودکتان آشنا شوید.

سن مناسب برای این بازی

این فعالیت را می‌توانید از شش هفتگی تا یک سالگی کودکتان انجام دهید. همچنین بهتر است این کار را در ساعت سحرآمیز پنج عصر امتحان کنید. مهارت‌هایی که طی این بازی رشد می‌کنند، تقویت حس شنوایی کودک و درک ریتم و آهنگ است. وسایل مورد نیاز نیز یک موزیک رقص با ضرباهنگ شاد است.

نحوۀ انجام بازی

کودک را روی دستتان یعنی بین آرنج و مچ، در حالت دمر نگه دارید؛ طوری که دستتان فشار اندکی به شکمش بیاورد. این حالت وضعیت زیربغلی هم نامیده می‌شود. برای ایمنی کودک دست دیگرتان را روی پشتش بگذارید و بعد او را با حرکت آرام و متعادل، همراه با آهنگ تکان بدهید یا اگر کودک ترجیح می‌دهد در حالت عمودی باشد، با گذاشتن یک دست زیر باسن و دست دیگر روی شکمش، او را در حالت نشسته و رو به جلو یعنی پشت به خودتان نگه دارید و حرکت دهید. اگر موسیقی‌ انتخابی شما سلیقۀ کودکتان نیست، موسیقی والس یا موسیقی ملایم‌تری را امتحان کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید