بازی با کودک: ببین کی اینجاست!

بازی با کودک: ببین کی اینجاست!

کودکانی که تازه رابطه‌ٔ علت و معلولی را درک می‌کنند، هر بار که چیز غیرمنتظره‌ای اتفاق می‌افتد به شکل غافلگیرانه‌ای خوشحال می‌شوند. غافلگیری ناشی از دیدن صورت شما شادترین خنده‌ها را در کودک برمی‌انگیزاند. در این مطلب با یک بازی ساده که یادتان می‌دهد چطور با شکلک‌ها و اداهای خنده‌دار و مسخره، بازی‌ با کودکتان را جذاب‌تر کنید آشنا شوید.

سن مناسب برای این بازی

این بازی یا فعالیت اغلب برای کودک سه ماهه تا یک سال مناسب است. مهارت‌های رشدیافته طی این بازی، درک رابطه‌ٔ علت و معلولی و اصل پایداری شیء است. وسایل مورد نیازتان برای این بازی هم فقط چیزی که پشتش پنهان شوید.

نحوهٔ انجام بازی

وقتی کودکتان در تختخوابش است،‌ خود را پایین بکشید و سپس با یک خنده‌ٔ اغراق‌آمیز یا چشم‌های گردشده و صورتی که غافلگیری را نشان می‌دهد بیرون بپرید و بگویید: «وای، ببین کی اینجاست!» و ببینید می‌توانید او را بخندانید یا نه! ولی نباید این کار را با ترساندن کودک اشتباه بگیرید. وقتی بزرگ‌تر می‌شود و با این بازی آشناتر است، هر بار که به طور ناگهانی جلویش ظاهر می‌شوید با صورتتان اداهای متفاوتی دربیاورید تا باز هم بخندد.

این بازی می‌تواند تا زمانی که عضلات صورتتان خسته می‌شود ادامه پیدا کند. اگر وقتی سرتان را خم می‌کنید، شما را دنبال می کند به معنای آن است که بزرگ‌تر و باهوش‌تر از آن شده است که این بازی را انجام دهد. شما همچنین می‌توانید دالی‌موشه را با بیرون پریدن از کنار در یا از گوشه و کنارهای خانه بازی کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط