رشد مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان دو تا چهار سال

رشد مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان دو تا چهار سال

هر کودکی با آهنگ و سرعت رشد خودش بزرگ می‌شود. در این مطلب با یک راهنمایی کلی در رابطه با سیر رشد فیزیکی و مهارت‌های حرکتی ظریف در کودکان از دو تا چهار سالگی آشنا شوید.

مهارت‌های حرکتی ظریف کودک دو ساله

بیشتر کودکان دو ساله می‌توانند:

 • پنج لگو یا بیشتر را روی هم قرار دهند.
 • دستگیرهٔ در را بچرخانند.
 • مدادشمعی یا مداد را؛ البته نه به راحتی بزرگسالان، در دست بگیرند.
 • یک خط افقی بکشند.
 • با ظروف غذاخوری کار کنند اما آنها را مانند یک بزرگسال نگه نمی‌دارند.
 • یک نی را بمکند.
 • کفش و جورابشان را دربیاورند.
 • با پازل‌هایی که تکه‌هایشان دستگیره دارد کار کنند.

آنها همچنین ممکن است بتوانند:

 • لباس‌های بدون دکمه و پوشکشان را دربیاورند.
 • خط‌خطی کنند.
 • با کمک مسواک بزنند.
 • دست‌هایشان را بشویند.

مهارت‌های حرکتی ظریف کودک سه ساله

بیشتر بچه‌های سه ساله می‌توانند:

 • ۹ یا ۱۰ لگو را روی هم قرار دهند.
 • لباس‌هایشان را دربیاورند اما هنوز هم در لباس پوشیدن به مقداری کمک نیاز دارند.
 • دست‌ها را بشویند و خشک کنند.
 • خودشان غذا بخورند.
 • یک دایره و یک به‌علاوهٔ کج و کوله را کپی کنند.
 • با قطعات بزرگ پازل کار کنند.
 • از قیچی کُند استفاده کنند.
 • مایعی را از پارچ توی لیوان بریزند و البته مقداری از آن را هم روی زمین یا میز می‌ریزند.
 • مهره‌های بزرگ را نخ کنند.
 • دندان‌هایشان را با کمک مسواک بزنند.

همچنین ممکن است بتوانند:

 • دکمه‌های بزرگ را ببندند.
 • برای برش دادن یک خط مستقیم از قیچی کند استفاده کنند.
 • بدون ریختن از قاشق غذا بخورند.

مهارت‌های حرکتی ظریف کودک چهار ساله

بیشتر بچه‌های چهار ساله می‌توانند:

 • لباس بپوشند و لباس‌های خود را دربیاورند، اما نمی‌توانند پاپیون لباس را درست کنند، یا زیپ را بالا بکشند.
 • بدون کمک مسواک بزنند.
 • وقتی از آنها خواسته شود، اشکال ساده و غیردقیق بکشند.
 • سازه‌های لگویی عمودی و افقی بسازند.
 • با قیچی دور تصاویر را ببرند.
 • یک دستمال را به شکل مثلث یا مستطیل تا کنند.

همچنین ممکن است بتوانند:

 • شکل یک آدم مشتکل از سه قسمت را ترسیم کنند.
 • بدون کمک حمام کنند.
 • از توالت به تنهایی استفاده کنند و خوشان را بشویند.
 • شروع به نوشتن حروف اسم خود کنند.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط