بازی با کودکان: کتاب قصهٔ کودکتان را بسازید

بازی با کودکان: کتاب قصهٔ کودکتان را بسازید

فرزند شما کتابی را که خودش شخصیت اصلی آن است دوست دارد. در این مطلب با روشی ساده برای ساختن یک کتاب قصه با شخصیت خود کودکتان آشنا شوید.

وسایل مورد نیاز

آنچه شما نیاز دارید:

 • یک دفترچه
 • کپی تعدادی از عکس‌های کودکتان
 • تعدادی مدادرنگی یا ماژیک رنگی
 • قیچی
 • چسب مایع

نحوهٔ انجام بازی

این کتاب را برای شروع می‌توانید خودتان به تنهایی بسازید و به فرزندتان هدیه کنید و برای ساختن نسخهٔ دومش می‌توانید آن را همراه خود کودک بسازید. انتخاب با شماست. برای ساختن یک کتاب قصه با شخصیت محوری کودکتان به ترتیب زیر عمل کنید:

 • کپی‌هایی از تصاویر و عکس‌های کودک، خودتان یا حتی اطرافیان و دوست‌هایش را جمع‌آوری کنید.
 • آنها را در صفحات یک دفترچهٔ کاغذی بچسبانید.
 • هر جا را لازم است با قیچی ببرید تا یک کتاب درست کنید.
 • تصاویر را برای ساختن یک داستان مرتب کنید و به ترتیب در صفحات قرار دهید.
 • چیزهایی را که می‌دانید دوست دارد یا به ذهن خودتان می‌رسد در برخی صفحات بنویسید.
 • شما حتی می‌‌توانید یک داستان مفصل و آموزنده بسازید.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط