فاز سوم از مرحلۀ اول زایمان طبیعی

هفته‌های بارداری خود را با اپ «مادرشو» دنبال کنید. دریافت از کافه‌بازار، گوگل پلی یا مستقیم از مادرشو.

فاز سوم در مرحلۀ اول زایمان طبیعی، فاز انتقال نام دارد. انقباضات در فاز سوم شدت بیشتری پیدا می‌کند که نتیجۀ گذراندن این فاز، شروع خروج نوزاد از دهانۀ رحم و آغاز وارد شدن او به کانال زایمان برای ورود به مرحلۀ دوم زایمان است. در این ویدیو، خانم مرضیه بخشنده، کارشناس مامایی، در مورد فاز سوم از مرحلۀ اول زایمان برای شما صحبت خواهد کرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید