چند بار حمام در هفته برای بچه‌ها لازم است؟

چند بار حمام در هفته برای بچه‌ها لازم است؟

حمام کردن به فعالیت روزمره‌ٔ فرزندتان ارتباط دارد، چون حمام برای تمیز شدن فرزندتان وقتی کثیف شده، ضروری است و طبعاً این می‌تواند متغیر باشد.

به عنوان مثال، اگر فرزندتان با گِل و خاک بازی می‌کند یا در گودال‌های آب گل‌آلود جست‌وخیز می‌کند، ممکن است چند بار در روز حمام بخواهد ولی اگر اوقات خود را صرف خاله‌بازی و کتاب خواندن کند، هر سه یا چهار روز یک بار.

برای بیشتر بچه‌های فعال هم حمام کردن چند روز یک بار خوب و مناسب است. اگر دو بار حمام در هفته هم بیش از توانایی فرزندتان است، می‌توانید فقط بدن کودک را با لیف یا حوله‌ای تمیز و مرطوب پاک کنید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید