فرج چیست؟

فرج چیست؟

فَرْجْ (Farj) بخش بیرونی دستگاه تولیدمثل زنانه است. این قسمت از اندام‌های تولیدمثلی داخلی مانند واژن، رحم و تخمدان‌ها محافظت می‌کند. فرج همچنین محافظ مجرای ادرار، یعنی لوله‌ای در سیستم ادراری است که ادرار را از بدن خارج می‌کند. فرج نقشی کلیدی در «چرخهٔ پاسخ جنسی» و توانایی شما برای رسیدن به ارگاسم دارد. فرج شامل بخش‌های زیر است:

  • کلیتوریس
  • لبه‌های داخلی یا لابیا مینور
  • لبه‌های بیرونی یا لابیا ماژور
  • وستیبیول یا دهانهٔ واژن

در مورد اختلالات جنسی زنان بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید