ارزیابی تکاملی سن پنج تا هشت سال چیست؟

ارزیابی تکاملی سن پنج تا هشت سال چیست؟

ارزیابی تکاملی یک ارزیابی روشمند از تمام مهارت‌های تکاملی فرزندتان مثل مهارت فیزیکی، زبانی، فکری، اجتماعی و عاطفی است. این ارزیابی شاید از سوی پزشک فرزندتان یا مدیر پیش‌دبستانی یا مهدکودک درخواست شود و توسط یک متخصص ارزیابی تکاملی یا تیمی از متخصصان که می‌تواند از جمله شامل متخصص اطفال، شنوایی‌شناس، روانشناس کودک و روان‌پزشک کودک باشد، انجام می‌شود.

از آنجا که هر کودکی متفاوت و منحصربه‌فرد است، متخصص مربوطه ارزیابی فرزندتان را با سن او و مشکل یا تأخیر مورد سوءظن تطبیق می‌دهد. به عنوان مثال، ارزیابی یک کودک سه ساله احتمالاً توانایی او در انجام تکالیف بیشتری را ارزیابی می‌کند تا ارزیابی یک کودک 12 ماهه و ارزیابی‌ای که عمدتاً به مهارت‌های حرکتی می‌پردازد ممکن است نحوۀ در دست گرفتن اسباب‌بازی را با دقت بیشتری بررسی کند تا نحوۀ بازی با آن را.

وقتی به آنجا می‌روید، آماده باشید که به سؤالات جزئی بسیاری در مورد رشد فرزندتان، حرکات، رفتار، بازی و تعاملات او با اعضای خانواده و بقیۀ مردم پاسخ دهید. تا جایی که می‌توانید اطلاعات بیشتری ارائه دهید، چون هیچ‌کس فرزندتان را به اندازۀ شما نمی‌شناسد. همچنین، با توجه به این‌که کدام مهارت به تعویق افتاده باشد، کودک شما تحت یک سری آزمایشات قرار می‌گیرد که ممکن است شامل معاینهٔ فیزیکی و غربالگری شنوایی و بینایی باشد.

همچنین متخصص یا تیم متخصصان نحوۀ بازی کودکتان و نحوۀ انجام برخی تکالیف متناسب با سن او را مشاهده خواهند کرد. رفتار و عملکرد کودک شما در طول این فعالیت‌ها به تعیین نقاط قوت و ضعف کمک می‌کند.

در مورد ارزیابی تکاملی رشد کودک نوپا کامل بدانید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید