سوسپانسون خوراکی چیست؟

سوسپانسون خوراکی چیست؟

یک لیوان آب بردارید و مقداری شن یا ماسه توی آن بریزید. سپس محتویاتش را هم بزنید. در نهایت، رنگ آب تیره می‌شود اما ذرات داخل آن حل نمی‌شوند. در شیمی، یک سوسپانسیون (Suspension)، یعنی مخلوطی ناهمگن، شامل ذرات جامد است و این ذرات به خاطر اندازهٔ بزرگ خود، امکان ته‌نشینی دارند.

ذرات سوسپانسیون با چشم قابل رؤیت هستند و اندازه‌ای بزرگ‌تر از یک میکرومتر دارند. این ذرات در نهایت ته‌نشین خواهند شد اما یک مخلوط را زمانی سوسپانسیون می‌نامند که اجزای آن، ته‌نشین نشده باشند. به عبارت دیگر، سوسپانسیون به مخلوطی ناهمگن اطلاق می‌شود که اجزای حل‌شونده در آن نامحلول و معلق باشند.

پس به طور خلاصه باید گفت که سوسپانسیون به مخلوطی ناهمگن می‌گویند که ذراتی جامد دارد و این ذرات با اندازهٔ بزرگ خود،‌ ته‌نشین نشده‌اند.

همچنین این را نیز بدانید که کلوئید و سوسپانسیون هر دو با محلول‌ها تفاوت دارند، زیرا در محلول‌ها، ذرات حل‌شونده به صورت جامد نیستند و حلال و حل‌شونده به طور همگن در محلول حضور دارند.

جدول دز مصرف استامینوفن کودک را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید