جدول دز و مقدار مصرف استامینوفن کودک

جدول دز و مقدار مصرف استامینوفن کودک

استامینوفن یکی از داروهایی است که تعیین دز صحیح آن دشوار است، زیرا در اشکال دارویی زیادی وجود دارد. در جدول موجود در این مطلب با مقدار درست مصرف استامینوفن کودکان آشنا شوید.

مقدار درست مصرف استامینوفن کودکان

اول نکات ایمنی مهم را در مورد استامینوفن بدانید

هیچ‌وقت و با دستور هیچ‌ شخصی غیر از پزشک اطفال کودک خودتان که پروندهٔ پزشکی کودک شما را دارد و می‌داند، به فرزندتان استامینوفن یا هیچ داروی مصرفی دیگری را ندهید، حتی اگر تمام کودکان اقوام شما آن را مصرف کرده‌ و مشکلی هم نداشته‌اند. به‌طورکلی به نکات ایمنی زیر توجه کنید:

 • هرگز استامینوفن را بدون تأیید پزشک اطفال به کودک زیر سه ماه ندهید.
 • دز صحیح استامینوفن برای کودک بر اساس وزن او محاسبه می‌شود نه سنش، پس این نکته را به یاد داشته باشید. اگر نمی‌دانید کودکتان چقدر وزن دارد و او کوچک‌تر از آن است که بتواند روی ترازو بایستد، خودتان را در حینی که او را بغل کرده‌اید و سپس به تنهایی وزن کنید. برای به دست آوردن وزن فرزندتان، وزن خود را از مجموع وزن هر دویتان کم کنید.
 • شیشهٔ استامینوفن مایع را قبل از اندازه‌گیری دز مصرف خوب تکان دهید.
 • از پیمانه‌ٔ اندازه‌گیری همراه بسته‌بندی دارو استفاده کنید و بیشتر از مقدار توصیه‌‌شده به کودک ندهید.
 • اگر پیمانهٔ اندازه‌گیری را ندارید، یکی از داروخانه بخرید یا اگر داروخانه در دسترس نیست، از یک قاشق چای‌خوری استفاده کنید، نه از قاشق معمولی غذاخوری که برای غذا خوردن استفاده می‌کنید.
 • هرگز به کودکی که یک داروی دیگر حاوی استامینوفن را مصرف می‌کند جداگانه استامینوفن ندهید، مگر اینکه پزشک کودک توصیه کرده باشد.
 • استامینوفن مایع شیرخواران، یعنی کودک زیر یک سال و کودکان بزرگ‌تر، هر دو با عنوان «سوسپانسیون خوراکی» نوشته‌شده روی برچسب غلظت یکسانی دارند؛ ۱۶۰ میلی‌گرم در ۵ میلی‌لیتر، فقط تفاوت بین آنها این است که استامینوفن شیرخوار اغلب همراه سرنگ فروخته می‌شود و استامینوفن کودکان همراه فنجان به فروش می‌رسد.
 • فقط اگر پزشک کودکتان توصیه کرده است می‌توانید هر چهار ساعت دز استامینوفن را تکرار کنید اما طی ۲۴ ساعت؛ یعنی یک شبانه‌روز، بیش از ۵ دز از استامینوفن به کودک ندهید.
 • تولید نوع غلیظ‌‌تری از «قطرهٔ استامینوفن شیرخوار» متوقف شده است و اگر شما هنوز در خانه‌ از آنها دارید باید آن را دور بیندازید.

دز استامینوفن برای کودک زیر یک سال: وزن ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تا ۴ کیلو و ۹۰۰ گرم

استامینوفن مایع شیرخواران، یعنی کودک زیر یک سال و کودکان بزرگ‌تر، هر دو با عنوان «سوسپانسیون خوراکی» نوشته‌شده روی برچسب غلظت یکسانی دارند، یعنی ۱۶۰ میلی‌گرم در ۵ میلی‌لیتر. فقط تفاوت بین آنها این است که استامینوفن شیرخوار اغلب همراه سرنگ فروخته می‌شود و استامینوفن کودکان همراه فنجان به فروش می‌رسد. طی ۲۴ ساعت، یعنی یک شبانه‌روز، بیش از ۵ دز از استامینوفن به کودک ندهید. فقط اگر پزشک کودکتان توصیه کرده است می‌توانید هر چهار ساعت دز استامینوفن را تکرار کنید. دز استامینوفن برای کودک زیر یک سال: وزن ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تا ۴ کیلو و ۹۰۰ گرم به شکل زیر است:

 • دز: ۴۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی نوزاد (خوب تکان دهید): ۱/۲۵ میلی‌لیتر
 • قطرهٔ تغلیظ‌شدهٔ نوزاد: ۰/۵ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (به خوبی تکان دهید): ۱/۲۵ میلی‌لیتر یا یک چهارم قاشق چای‌خوری

دز استامینوفن برای کودک زیر یک سال: وزن ۵ کیلو و ۴۰۰ گرم تا ۷ کیلو و ۷۰۰ گرم

 • دز: ۸۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی نوزاد (به خوبی تکان دهید): ۲/۵ میلی‌لیتر
 • قطرهٔ تغلیظ‌شدهٔ نوزاد: یک میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (به خوبی تکان دهید): ۲/۵ میلی‌لیتر یا یک دوم قاشق چای‌خوری

دز استامینوفن برای کودک ۸ کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۱۰ کیلو و ۴۰۰ گرم

 • دز: ۱۲۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی نوزاد (خوب تکان دهید): ۳/۷۵ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۳/۷۵ میلی‌لیتر یا سه چهارم قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان ۸۰ میلی‌گرم: یک عدد و نصفی

دز استامینوفن برای کودک ۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم تا ۱۵ کیلو و ۹۰۰ گرم

 • دز: ۱۶۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی نوزاد (خوب تکان دهید): ۵ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۵ میلی‌لیتر یا یک قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان ۸۰ میلی‌گرم: ۲ عدد
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان۱۶۰ میلی‌گرم: یک عدد

دز استامینوفن برای کودک ۱۶ کیلو و ۳۰۰ گرم تا ۲۱ کیلو و ۳۰۰ گرم

 • دز: ۲۴۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی نوزاد (خوب تکان دهید): ۷/۵ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۷/۵ میلی‌لیتر یا ۱/۵ قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان ۸۰ میلی‌گرم: ۳ عدد
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان۱۶۰ میلی‌گرم: یک عدد و نصفی

دز استامینوفن برای کودک ۲۱ کیلو و ۷۰۰ گرم تا ۲۶ کیلو و ۷۰۰ گرم

 • دز: ۳۲۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی نوزاد (خوب تکان دهید): ۱۰ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۱۰ میلی‌لیتر یا ۲ قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان ۸۰ میلی‌گرم: ۴ عدد
 • قرص جویدنی یا مکیدنی ۱۶۰ میلی‌گرم: ۲ عدد
 • قرص بزرگسالان معمولی ۳۲۵ میلی‌گرم: یک عدد

دز استامینوفن برای کودک ۲۷ کیلو و ۲۰۰ گرم تا۳۲،۲ کیلو و ۲۰۰ گرم

 • دز: ۴۰۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی شیرخوار (خوب تکان دهید): ۱۲/۵ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۱۲/۵ میلی‌لیتر یا ۲/۵ قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان ۸۰ میلی‌گرم: ۵ عدد
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودک ۱۶۰ میلی‌گرم: ۲ عدد و نصفی
 • قرص بزرگسالان معمولی ۳۲۵ میلی‌گرم: یک عدد

دز استامینوفن برای کودک ۳۲ کیلو و ۶۰۰ گرم تا ۴۳ کیلوگرم

 • دز: ۴۸۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی شیرخوار (خوب تکان دهید): ۱۵ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۱۵ میلی‌لیتر یا ۳ قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (۸۰ میلی‌گرم): ۶ عدد
 • قرص جویدنی یا مکیدنی ۱۶۰ میلی‌گرم): ۳ عدد
 • قرص بزرگسالان معمولی (۳۲۵ میلی‌گرم): یکی و نصفی
 • قرص بزرگسالان قوی (۵۰۰ میلی‌گرم): یک

دز استامینوفن برای کودک ۴۳ کیلو و ۵۰۰ گرم به بالا

 • دز: ۶۴۰ میلی‌گرم
 • سوسپانسیون خوراکی شیرخوار (خوب تکان دهید): ۲۰ میلی‌لیتر
 • سوسپانسیون خوراکی کودکان (خوب تکان دهید): ۲۰ میلی‌لیتر یا ۴ قاشق چای‌خوری
 • قرص جویدنی یا مکیدنی کودکان (۸۰ میلی‌گرم): ۸ عدد
 • قرص جویدنی یا مکیدنی ۱۶۰ میلی‌گرم: ۴ عدد 
 • قرص بزرگسالان معمولی (۳۲۵ میلی‌گرم): ۲ عدد
 • قرص بزرگسالان قوی‌تر از معمول (۵۰۰ میلی‌گرم): یک عدد

جدول دز و مقدار مصرف ایبوپروفن کودک را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط