آیا همسرم می‌تواند طی بارداری بدون کاندوم در بدن من ارگاسم شود؟

آیا همسرم می‌تواند طی بارداری بدون کاندوم در بدن من ارگاسم شود؟
با دوستانتان به اشتراک بگذارید