آیا پسرم باید ایستاده ادرار کند؟

آیا پسرم باید ایستاده ادرار کند؟

نه، حتماً لزومی ندارد. همچنین از آنجا که مدفوع و ادرار به طور همزمان خارج می‌شوند، منطقی است که کودک برای دفع هر دو بنشیند. به این ترتیب، او یاد می‌گیرد که هم ادرار و هم مدفوع متعلق به لگن یا توالت هستند. 

هنگام خرید لگن کوچک، بهتر است به دنبال لگن بدون محافظ ادرار یا محافظی که بتوانید آن را بردارید باشید. اگرچه چنین محافظی ممکن است کف حمام و دستشویی شما را از چند قطره ادرار سرگردان محافظت کند، اما می‌تواند به آلت تناسلی پسرتان نیز برخورد کند و آن را خراش دهد و باعث شود که او رفتن به دستشویی را با درد مرتبط کند.

در مورد یاد دادن توالت رفتن به کودکان پسر بیشتر بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید