کودک من چاق به نظر می‌رسد، آیا مشکل یا بیماری‌ای دارد؟

کودک من چاق به نظر می‌رسد، آیا مشکل یا بیماری‌ای دارد؟

شما نمی‌توانید تنها با نگاه کردن به کودکتان بگویید که او چاق یا وزنش زیاد است. بلکه پزشک اطفال باید قد و وزن کودک را با میانگین‌های استاندارد برای کودکان هم سن و سالش مقایسه کند.

پس ابتدا باید دید پزشک کودکتان چه نظری دارد. پزشک همچنین وزن کودک را با قدش مقایسه خواهد کرد و تا زمانی که در مورد رشد کودک با پزشکش صحبت نکرده‌اید، تنها با گفته و نظرات اطرافیانتان و بدون داشتن یک دلیل علمی درست، تغییری در رژیم غذایی او ایجاد نکنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید