کودک از چه سنی برای از شیر گرفته شدن در دل شب آماده خواهد بود؟

کودک از چه سنی برای از شیر گرفته شدن در دل شب آماده خواهد بود؟

جواب به این سؤال در مورد هر کودکی با دیگری متفاوت است. اما بین چهار تا شش ماهگی بیشتر کودکان در طول روز آن‌قدر کالری دریافت می‌کنند که آنها را برای پنج یا شش ساعت در شب سیر نگه دارد.

با این حال، اصلاً غیرعادی نیست که کودکان کوچک‌تر از این سن هم شب‌ها ساعت‌های متوالی بخوابند بدون اینکه به شیر خوردن نیاز داشته باشند و از سوی دیگر برای کودکان بزرگ‌تر از این سن هم غیرمعمول نیست که شب‌ها برای شیر خوردن بیدار شوند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید