کودکان شیرخوار چقدر باید ورزش کنند؟

کودکان شیرخوار چقدر باید ورزش کنند؟

کودکان شیرخوار به ورزش نیازی ندارند. اگرچه ممکن است به نظر والدین و دیگر افراد، برنامهٔ روزانه و روتین یک کودک که متشکل از شیردهی، غذا خوردن، عوض شدن پوشک، بازی کردن، گریه‌ها و رشد کردن است اتفاق و فعالیت خاصی نباشد، اما همین‌ها واقعاً کودک شیرخوار شما کافی است. پس نگران نباشید، زیرا کودکتان به اندازهٔ‌ کافی ورزش و تمرین دارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید