کمبود بافت غده‌ای در پستان چیست؟

کمبود بافت غده‌ای در پستان چیست؟

در دوران بارداری غدد و مجاری شیری تقسیم می‌شود و رشد می‌کند تا برای شیردهی آماده شوند. اما در برخی از مادران این رشد و تکامل به خوبی انجام نمی‌شود که در نهایت منجر به کمبود شیر در دوران شیردهی خواهد شد. یعنی اگر سینه‌های شما در طول بارداری بزرگ‌تر نشد و تغییری نکرد و در روزهای پس زایمان هم نرم بودند، ممکن است و شاید دچار عارضه‌ای به نام «بافت غده‌ای ناکافی» یا IGT باشید. مادرانی که این عارضه را دارند، در سینه‌هایشان غده‌های شیری کافی برای تولید شیر ندارند. پزشک یا مشاور شیردهی می‌تواند وضعیت شما را ارزیابی کند و در مورد راه‌های افزایش تولید شیر به همراه استفاده از شیر خشک به عنوان مکمل، راهنمایی‌های خوبی داشته باشد.

اما حتی در این شرایط نیز لازم نیست مادر شیردهی به نوزاد خود را متوقف کند، بلکه باید همزمان با شیر خشک، تغذیه با شیر مادر نیز ادامه پیدا کند، زیرا شیر مادر مزایای زیادی مثل تقویت سیستم ایمنی بدن نوزاد دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید