چطور بچۀ اولم را برای بارداری دومم آماده کنم؟

چطور بچۀ اولم را برای بارداری دومم آماده کنم؟

این موضوع بسیار به سن فرزند شما مرتبط است و یک مشاور می‌تواند به خوبی شما را راهنمایی کند.
فرزندان اول، گاهی از فرزند جدید استقبال می‌کنند و گاهی آمدن او را مساوی تمام شدن منافع خود در خانه می‌بینند. معمولاً بچه‌های کوچک‌تر از این موضوع ‌که خواهر یا برادری به خانه‌شان بیاید خوشحال می‌شوند. در مورد بچه‌های کوچک می‌توانید تا شکم شما خیلی بزرگ نشده است، کم‌کم او را آماده کنید. نشان دادن فیلم‌ها یا کارتون‌هایی که در آن، شخصیت اصلی داستان یک خواهر یا برادر مهربان دارد، می‌تواند بسیار مفید باشد. همچنین می‌توانید به مرور فواید داشتن یک خواهر یا برادر را برایش بگویید.
اگر فرزندتان نوجوان است، شاید از این موضوع استقبال نکند. وضعیت حساس او را در نظر بگیرید و با او بحث و دعوا نکنید. سعی کنید قبل از این که خودش موضوع را بفهمد، او را متقاعد کنید و به او بگویید که برای بچۀ دوم، روی کمک و مهارت او حساب کرده‌اید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید