چرا نباید کودک را هنگام شکستگی استخوانش حرکت داد؟

چرا نباید کودک را هنگام شکستگی استخوانش حرکت داد؟

اگر به آسیب جدی سر، گردن یا ستون فقرات کودک مشکوک هستید، نباید او را تکان بدهید. در غیر این صورت حرکت دادن او احتمالاً ایرادی ندارد ولی اگر مطمئن نیستید، کودکتان را بی‌حرکت نگه دارید. همچنین بدانید این گفته که: «اگر کودکتان بتواند اندام‌های حرکتی یا انگشتان دست یا پای خودش را حرکت دهد، پس آنها نشکسته‌اند»، نادرست و یک باور غلط است. بنابراین، پس از افتادن کودکتان از جایی یا زمین خوردنش، به سرعت و تندتند دست و پای او را تکان ندهید؛ بلکه آنها را آرام بررسی کنید.

اگر فرزندتان شکستگی بدی دارد، مهم است که ابتدا استخوان یا مفصل آسیب‌دیده را بی‌حرکت نگه دارید. این باعث می‌شود صدمات بیشتر به حداقل برسد و جابه‌جا کردن کودک آسان‌تر شود. روشی که شما برای محافظت از ناحیه‌ٔ آسیب‌دیده استفاده می‌کنید به محل آسیب‌دیدگی ارتباط دارد.

برای یادگیری بستن آتل می‌توانید مطلب مادرشو در مورد انواع شکستگی‌های استخوان بچه‌ها را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید