پزشکم برای انجام سونوگرافی، اصرار دارد که فقط به یک مرکز سونوگرافی مراجعه کنم، دلیل آن چیست؟

پزشکم برای انجام سونوگرافی، اصرار دارد که فقط به یک مرکز سونوگرافی مراجعه کنم، دلیل آن چیست؟

دلیلش احتمالاً این است که پزشک شما به آن مرکز سونوگرافی اعتماد بیشتری دارد.

گاهی پزشک برای انجام سونوگرافی یا آزمایش، مرکز خاصی را معرفی می‌کند. دلیل آن می‌تواند این باشد که پزشک شما نسبت به دقت آن مرکز مطمئن است یا نحوۀ جواب‌دهی آن مرکز برایش قابل قبول‌تر است.

اگر نمی‌توانید به مرکزی که پزشکتان معرفی کرده است، بروید، این موضوع را به پزشک خود بگویید و از او بخواهید که مرکز دیگری را به شما معرفی کند. اگر خودتان مرکز معتبرتری سراغ دارید، می‌توانید به آن مرکز مراجعه کنید. در هر حال پزشک شما هیچ‌گاه شما را مجبور به مراجعه به یک مرکز نمی‌کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید