همسرم سیگاری است، آیا این موضوع در باردار شدنم تأثیر می‌گذارد؟

همسرم سیگاری است، آیا این موضوع در باردار شدنم تأثیر می‌گذارد؟

بله. مصرف دخانیات می‌تواند در باروری مرد و زن تأثیرگذار باشد.
وقتی همسر شما در خانه سیگار یا قلیان می‌کشد، هر دو نفر شما تحت تأثیر آن هستید. همسر شما با مصرف دخانیات باعث می‌شود که اسپرم‌ها، عملکرد و کیفیت کافی را نداشته باشند. با مصرف دخانیات توسط مرد یا زن ممکن است dna اسپرم‌ها و تخمک هم تحت تأثیر قرار بگیرد و بسته به میزان مصرف، احتمال سقط را افزایش دهد و توان باروری را کم کند. همچنین در تعداد اسپرم‌ها و تحرک آنها اثر کاهنده دارد.
زنانی که همسرشان دخانیات مصرف می‌کنند، هرچند به طور مستقیم خودشان مصرف نمی‌کنند، اما در معرض دود سمی آن قرار می‌گیرند. این دود می‌تواند تأثیرات بدی داشته باشد.
از آنجا که در صورت باردار شدن، احتمالاً مصرف دخانیات توسط همسرتان ادامه خواهد یافت و جنین هم تحت تأثیر خواهد بود، بهتر است قبل از اقدام به بارداری با مشورت یک مشاور، همسرتان دخانیات را ترک کند. اگر هیچ راهی برای ترک پیدا نکردید، بهتر است از همسرتان بخواهید مصرف دخانیات را به ساعاتی که خارج از خانه است، موکول کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید