شیردهی و بیماری قلبی یا فشار خون: آیا با وجود فشار خون بالا می‌توان به نوزاد شیر داد؟

شیردهی و بیماری قلبی یا فشار خون: آیا با وجود فشار خون بالا می‌توان به نوزاد شیر داد؟

بله. چون پرولاكتين يا همان هورمون توليد شير باعث آرامش مادر شيرده می‌شود، شيردهی برای مادری كه مشکل قلبی يا فشار خون بالا دارد مفيدتر است. شيردهی هيچ فشار اضافی به قلب وارد نمی‌کند. بسياری از داروهای مربوط به پرفشاری خون هم با شیردهی سازگاری دارند. اما با مصرف دز بالای داروهايی كه ادرار را افزايش می‌دهند، تولید شیر كاهش می‌یابد كه بهتر است پزشک اين داروها را با دز كم تجويز کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید