درست است که پس از زایمان تا وقتی پریودتان دوباره شروع نشود باردار نمی‌شوید؟

درست است که پس از زایمان تا وقتی پریودتان دوباره شروع نشود باردار نمی‌شوید؟

خیر درست نیست! شما می‌توانید قبل از اینکه اولین پریود پس از زایمانتان شروع شود باردار شوید و بسیاری از بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده به همین شکل اتفاق می‌افتد. برای پیشگیری از بارداری مجدد پس از به دنیا آمدن کودک، باید هر بار از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنید، حتی اگر شیردهی می‌کنید.

شما در حوالی زمانی که تخمک‌گذاری می‌کنید بارور هستید و تخمک‌گذاری‌ قبل از شروع پریود اتفاق می‌افتد. برای مثال اگر چرخهٔ ‌قاعدگی شما ۲۸ روزه است، تخمک‌گذاری می‌تواند در فاصلهٔ بین ۷ تا ۱۹ روز قبل از پریود باشد. شروع مجدد چرخه‌های قاعدگی می‌تواند از یک ماه تا بیش از یک سال پس از زایمان متغیر باشد و اگر شیردهی نمی‌کنید، تخمک‌گذاری‌تان ممکن است حتی از چند هفته پس از زایمان شروع شود. بنابراین، برای جلوگیری از بارداری ناگهانی، توصیه می‌‌کنیم تمام روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری مجدد را بررسی کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید