درست است که رابطهٔ جنسی در روزهای آخر بارداری می‌تواند باعث شروع زایمان شود؟

درست است که رابطهٔ جنسی در روزهای آخر بارداری می‌تواند باعث شروع زایمان شود؟

خیر، اما این باور غلط گاهی گفته و شنیده می‌شود.

در گذشته، برخی زنان باردار، ماماها و پزشکان معتقد بودند که رابطهٔ‌ جنسی در انتهای دوران‌ بارداری ممکن است به شروع فرایند زایمان کمک کند. یک فرضیه برای داشتن این اعتقاد این بوده است که هورمون‌های موجود در منی مرد یعنی پروستاگلاندین‌ها و انقباضات ناشی از ارگاسم باعث تحریک دهانهٔ رحم می‌شوند اما پژوهش‌ها چنین ارتباطی را نشان نمی‌دهند.

در واقع،‌ پژوهش‌ها نشان می‌دهند زنانی که در هفته‌های آخر بارداری رابطهٔ جنسی دارند، چند روز دیرتر از زنانی که رابطهٔ جنسی نداشته‌اند زایمان می‌کنند. نتیجهٔ این پژوهش‌ها لزوماً به این معنا نیست که رابطهٔ جنسی زایمان را به تأخیر می‌اندازد اما این پژوهش‌ها می‌گویند رابطهٔ جنسی و زایمان احتمالاً ارتباطی با هم ندارند.

بنابراین داشتن رابطهٔ جنسی در طول یک بارداری سالم و بدون مشکل و تا زمانی که کیسهٔ ‌آب مادر باردار پاره نشده است هیچ ایرادی ندارد، اما انتظار نداشته باشید که زایمان را شروع کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید