دائم خواب می‌بینم که زایمان سختی دارم، چه کار کنم؟

دائم خواب می‌بینم که زایمان سختی دارم، چه کار کنم؟

در طول روز سعی کنید با روش‌های مختلف آرامش خودتان را تأمین کنید و با رویاهایتان کنار بیایید.

رویا دیدن در بارداری آن هم رویاهای وحشتناک و عجیب و غریب بسیار طبیعی است. نگرانی‌های بارداری در ناخودآگاه شما وجود دارد. هرچند که در ظاهر آدم آرام و بدون دغدغه‌ای به نظر برسید. ممکن است شما خواب ببنید که زایمان سختی دارید، نمی‌توانید به نوزاد شیر بدهید یا از یک بلندی به پایین پرت شوید. تمام این ‌خواب‌ها در بارداری نشانۀ نگرانی‌ها و هیجانات شماست. دیدن جنسیت جنین هم در بارداری بسیار رایج است که این موضوع هم به جنسیت جنین شما ربطی ندارد.

اگر رویاهایتان آزاردهنده است، سعی کنید در طول روز به آن فکر نکنید. در مورد نگرانی‌های بارداری تحقیق کنید و حقایق علمی را بخوانید. از دیدن فیلم‌های وحشتناک زایمان و تصاویر ساختگی ترسناک جداً خودداری کنید. فیلم‌های ترسناک یا فیلم‌هایی که استرس را به بیننده منتقل می‌کنند را نبینید. خوب است قبل از خواب چند خط شعر بخوانید یا یک موسیقی آرام گوش دهید. شاید یک لیوان شیر گرم هم قبل از خواب، به کیفیت خواب شما کمک کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید