تست عشق کودک به کتاب: وقتی کودکتان مدام می‌خواهد داستانی تکراری را بشنود چه کار می‌کنید؟

تست عشق کودک به کتاب: وقتی کودکتان مدام می‌خواهد داستانی تکراری را بشنود چه کار می‌کنید؟

آیا شما هم می‌خواهید کودکتان کتاب خواندن را دوست داشته باشد؟ در امتحان ۱۰ سؤالی ما شرکت کنید تا با دیدن جواب‌های خودتان متوجه شوید چقدر تمام تلاش خود را برای تربیت یک کودک عاشق کتاب انجام می‌دهید. این تست‌ها به صورت جداگانه هستند ولی مجموع آنها اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارتان خواهد گذاشت. سؤال هفتم این است:

اگر کودک شما می‌خواهد یک داستان تکراری را بارها و بارها بشنود، حتی اگر شما را دیوانه کرده است، چه کاری انجام می‌دهید؟

  • الف. وانمود می‌کنم کتاب گم شده است.
  • ب. آن را هرچند بار که فرزندم بخواهد می‌خوانم اما کتاب‌های دیگری را نیز به او پیشنهاد می‌کنم.
  • ج. می‌گویم که من آن کتاب را فقط هفته‌ای یک بار می‌خوانم.

بهترین پاسخ گزینه‌ٔ «ب» است. کودکانی که در حال یادگیری خواندن هستند تکرار، شعرهای قافیه‌دار و کلمات الگودار را دوست دارند و عاشق شنیدن چندباره‌ٔ کتاب‌ها هستند. در این مورد هر قدر می‌خواهند به میلشان رفتار کنید. این تکرار به کودک شما کمک می‌کند داستان را به خاطر بسپارد، که بخش مهمی از یادگیری خواندن است. کودک را تشویق کنید بعضی از جملات کتاب را به جای شما تمام کند یا کل یک پاراگراف را از حفظ بگوید.

سؤال قبلی

سؤال بعدی

با دوستانتان به اشتراک بگذارید