تست بیبی چک و بارداری: تفسیر نتیجهٔ بیبی چک چگونه است؟

تست بیبی چک و بارداری: تفسیر نتیجهٔ بیبی چک چگونه است؟

بعد از گذشت چیزی در حدود پنج دقیقه از تماس بیبی چک با ادرار شما، نتایج تست در سه حالت زیر ظاهر خواهد شد:

نتیجهٔ مثبت بیبی چک: در این حالت، دو خط قرمز پررنگ در قسمت‌هایی که با حروف C و T روی تست مشخص شده است نمایان می‌شود. این حالت نشانهٔ بارداری شماست.

نتیجهٔ منفی بیبی چک: وقتی نتیجهٔ تست بیبی چک منفی باشد، قسمت C روی تست قرمز پررنگ می‌شود ولی در قسمت T تست هیچ رنگی ظاهر نمی‌شود. در این حالت، جواب تست منفی است، یعنی شما باردار نیستید.

نتیجهٔ مثبت ضعیف بیبی چک: در حالت سوم، قسمت C روی تست قرمز پررنگ می‌شود و قسمت T روی تست قرمز کم‌رنگ خواهد شد. در این حالت به شکل قطعی نمی‌توان گفت که جواب تست مثبت است یا منفی. اگر این وضعیت برای تست شما هم پیش آمد، می‌توانید چند روز دیگر این تست را تکرار کنید یا آزمایش خون بارداری بدهید تا از نتیجهٔ باردار بودن خود مطمئن شوید.

این را نیز بدانید که بیبی چک‌ها امکان خطا هم دارند و ممکن است جواب مثبت کاذب یا منفی کاذب داشته باشند. نتیجۀ منفی کاذب به این معنی است که جواب آزمایش شما منفی است، درحالی‌که شما واقعاً باردار هستید و نتیجۀ مثبت کاذب به معنی این است که جواب تست شما مثبت است ولی در واقع شما باردار نیستید.

برای اطلاعات بیشتر مطلب تست بیبی چک یا اولین علائم بارداری را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید