بچهٔ من کودکان دیگر را گاز می‌گیرد، چطور می‌توانم  جلوی این کارش را بگیرم؟

بچهٔ من کودکان دیگر را گاز می‌گیرد، چطور می‌توانم  جلوی این کارش را بگیرم؟

شما می‌توانید به کودک نوپای خود بگویید که گاز گرفتن هیچ‌وقت و هیچ زمانی درست نیست. از زبان و کلمات ساده‌ای استفاده کنید تا برایش روشن کنید که گاز گرفتن رفتاری غیرقابل قبول است. چیزی مثل «گاز گرفتن ممنوع»، «آخ!» یا فقط یک «نه!» ساده بگویید.

سپس به فرزندتان بیاموزید که از کلمات برای بیان احساسات خود استفاده کند. به عنوان مثال به او بگویید: «من می‌دونم که تو عصبانی شدی که خواهرت اسباب‌بازیت رو گرفت. تو می‌تونی از کلمات استفاده کنی تا بهش بگی، ببخشید نوبت منه که بازی کنم». هر وقت فرزندتان توانست این کار را انجام دهد هم تعریف و تمجید زیادی از او بکنید.

بعد از صحبت با فرزندتان در مورد گاز گرفتن، او را از موقعیت دور کنید و توجهش را به سمت چیز دیگری هدایت کنید. همچنین با ابراز نگرانی برای کودکی که فرزندتان گاز گرفته، رفتار همدلانه را برایش الگوسازی کنید.

اما هرگز برای اینکه به فرزندتان درسی بدهید او را نزنید و گاز نگیرید. برخی والدین این کار را انجام می‌دهند تا به کودک نشان دهد که زدن چه حسی دارد، اما این کار تنها به کودک نشان می‌دهد که گاز گرفتن و ضربه زدن رفتاری قابل قبول است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید