اندازهٔ سینه چه ربطی به میزان شیر مادر دارد؟

اندازهٔ سینه چه ربطی به میزان شیر مادر دارد؟

سایز سینه‌های شما هیچ ارتباطی با شیردهی ندارد، بنابراین این گفته که سینه‌های بزرگ شیر بیشتری خواهند داشت از نظر علمی صحت ندارد. سایز سینه‌های یک زن عمدتاً به وسیلهٔ مقدار بافت چربی آن معین می‌شود اما این بافت هیچ نقشی در کمیت شیر او ندارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید