آیا کودک می‌تواند بیشتر از یک بار بیماری دست، پا و دهان بگیرد؟

آیا کودک می‌تواند بیشتر از یک بار بیماری دست، پا و دهان بگیرد؟

بله، فرزندتان می‌تواند دوباره به بیماری دست، پا و دهان مبتلا شود.

بیماری دست، پا و دهان یا HFMD، یک بیماری ویروسی نسبتاً شایع در کودکان است و اگر کودک شما قبلاً این بیماری را گرفته باشد، امکان ابتلای دوباره هم وجود دارد. به عبارت دیگر، درست مثل سرماخوردگی، کودک شما به ویروس خاصی که او را بیمار کرده است ایمنی پیدا می‌کند، اما بسیاری از سویه‌های دیگر ویروس‌ می‌توانند دوباره این بیماری را ایجاد کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید