آیا پیرسینگ ناف در طول بارداری خطری ندارد؟

آیا پیرسینگ ناف در طول بارداری خطری ندارد؟

داشتن پیرسینگ ناف در طول بارداری بی‌خطر است، اما اگر شما از قبل از بارداری حلقهٔ ناف نداشته‌اید بهتر است به دو دلیل برای پیرسینگ ناف تا بعد از زایمانتان صبر کنید:

اول: شکم شما در طول بارداری بزرگ و کشیده می‌شود و ناحیهٔ دور پیرسینگ ناف می‌تواند تحریک شود. وقتی پوست دور حلقه تنگ‌تر می‌شود، ممکن است تمیز نگه داشتن ناحیه دشوارتر شود و اگر این ناحیه عفونی شود ممکن است لک بیفتد.

دوم: پیرسینگ ناف باید قبل از شروع فرایند زایمان برداشته شود. اگر شما در اواخر بارداری هیچ عارضه و مشکل مشخصی هم نداشته باشید، باز هم ممکن است ۲۰ تا ۲۵ درصد ریسک نیاز به سزارین داشته باشید و اگر زایمان سزارین داشته باشید، نمی‌توانید در ناحیه‌ای که برش جراحی ایجاد می‌شود هیچ فلزی داشته باشید.

همچنین دستگاه مورد استفاده برای بستن عروق خونی در طول جراحی یک ابزار سوزاندن برقی است که می‌تواند به حلقهٔ فلزی و بافت اطراف آن آسیب بزند و حتی اگر حلقهٔ ناف شما از جنس فلز نباشد، مطمئناً نمی‌خواهید در طول جراحی در شکمتان بیفتد و گم شود!

با دوستانتان به اشتراک بگذارید