آیا می‌توان برای قطع سرفه به کودکان شیرخوار شربت سرفه یا آنتی‌هیستامین داد؟

آیا می‌توان برای قطع سرفه به کودکان شیرخوار شربت سرفه یا آنتی‌هیستامین داد؟

خیر، بدون مشورت با پزشک کودکتان به او داروهای ضدسرفه، ضداحتقان یا آنتی‌هیستامین و داروهای دیگر را ندهید.

شما می‌توانید ابتدا با دادن مایعات بیشتر به کودک و قرار دادن یک دستگاه بخور سرد در اتاق او در طول شب، تلاش کنید از غلظت ترشحات کم کنید اما حتی برای گذاشتن دستگاه بخور هم نیاز به تأیید پزشک است. همچنین یادتان باشد دستگاه بخور را هر روز تمیز کنید تا از رشد کپک و باکتری‌ها در آن جلوگیری شود.

اگر فکر می‌کنید که مواد حساسیت‌زا، به ویژه در اتاق کودک علت سرفهٔ مزمن اوست، عروسک‌های پرزدار و ملافه‌های کرکی را از اتاقش خارج کنید و اتاق را تا حد امکان عاری از گرد و غبار نگه دارید و حیوانات خانگی را هم به اتاق او نبرید. همچنین مهم‌تر از همه مطمئن شوید که کودک شما در خانه یا ماشین در معرض دود سیگار نیست.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید