چه زنانی بیشتر در معرض خطر حاملگی مولار هستند؟

چه زنانی بیشتر در معرض خطر حاملگی مولار هستند؟

از هر ۱۰۰۰ خانم باردار، تقریباً یک مورد با حاملگی مولار تشخیص داده می‌شود. بارداری در سن‌های بالای ۳۵ سال یا کمتر از ۲۰ سال و سابقهٔ بارداری مولار از عواملی هستند که زنان را در معرض خطر بارداری مولار قرار می‌دهد. در زنانی که سابقهٔ بارداری مولار داشته‌اند نیز احتمال حاملگی مکرر مولار، یک در هر ۱۰۰۰ بارداری است.

هرچند منابع علمی معتبر مختلف در مورد ردهٔ سنی ایجاد بارداری مولار، اعداد مختلفی را گزارش کرده‌اند ولی با بررسی‌های متاآنالیز انجام‌شدهٔ دقیق‌تر در سال ۲۰۲۱ مشخص شد که، تمام زنان در سن‌های باروری می‌توانند در معرض خطر باشند و هرچه سن باردار شدن زنان بالاتر برود، مخصوصاً در بارداری‌های بالای ۳۵ سال که پرخطر محسوب می‌شود، مسلماً این امکان بیشتر وجود خواهد داشت.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید