چقدر باید در انجام تکالیف مدرسه به کودک کمک کنیم؟

چقدر باید در انجام تکالیف مدرسه به کودک کمک کنیم؟

در ابتدای سال تحصیلی از معلم فرزندتان در این مورد سؤال کنید. در کلاس دوم و سوم، بیشتر بچه‌ها قادرند دستورالعمل انجام تکالیف را به طور مستقل بخوانند. بنابراین احتمالاً دیگر لازم نیست به اندازه‌ٔ کلاس اول روی انجام تکالیف فرزندتان نظارت داشته باشید.

معلم‌ها، تکالیف و مشق شب را به روش‌ها و دلایل مختلفی استفاده می‌کنند. برخی معلم‌ها از تکالیف خانه برای تقویت درس‌هایی که قبلاً در کلاس ارائه شده است استفاده می‌کنند. برخی دیگر، از تکالیف برای پیگیری پیشرفت بچه‌ها استفاده می‌کنند. اگر بیش از حد کمک کنید، معلم به برداشت درستی از توانایی فرزندتان نخواهد رسید. اگر او از تکالیف برای تقویت درس‌ها استفاده می‌کند، احتمالاً می‌خواهد فرزندتان به تنهایی روی آنها کار کند و فقط برای مرور یا اصلاح کار نزد شما بیاید. اگر معلم از تکالیف برای ردیابی پیشرفت بچه‌ها استفاده می‌کند، ممکن است از شما بخواهد که اجازه دهید فرزندتان به تنهایی و بدون هیچ گونه بررسی یا اصلاحی از جانب شما آنها را انجام دهد. اگر از تکالیف برای تمرین یک مفهوم تازه معرفی‌شده استفاده می‌کند، احتمالاً از شما می‌خواهد که با کودکتان همکاری کنید.

در هر حالت، بگذارید فرزندتان بداند که به تکالیف درسی او علاقه‌مند هستید و هر شب از او بخواهید که تکلیفش را به شما نشان دهد. از آنجا که کلاس اول احتمالاً اولین برخورد فرزند شما با تکالیف خواهد بود، حداقل باید دستورالعمل‌های تکالیف مدرسه را با فرزند خود مرور کنید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید