چقدر تکلیف مدرسه برای کودکتان زیاد است؟

چقدر تکلیف مدرسه برای کودکتان زیاد است؟

بیش از نیم ساعت کار در هر شب احتمالاً برای یک کلاس اولی زیاد است. در واقع، بیشتر کارشناسان آموزش معتقدند 20 دقیقه در شب برای دانش‌آموزان کلاس اول تا سوم مناسب است. البته، برخی از بچه‌ها می‌توانند از پس کارهای سنگین‌تری بربیایند، اما اگر تکالیف فرزند شما به نظرتان خیلی زیاد است، می‌توانید با معلمش صحبت کنید.

از معلم دربارۀ فلسفه‌اش در ارتباط با تکالیف سؤال کنید. به عنوان مثال، انجام تکالیف باید چقدر زمان ببرد؟ شما باید چقدر در کار او مشارکت کنید؟ همچنین اگر فرزندتان تکلیفی ندارد، دلیل آن را پیدا کنید. شاید معلم هیچ تکلیفی نمی‌دهد، یا شاید فرزند شما جلوتر از دانش‌آموزان دیگر است و به تکالیف پیشرفته‌تری برای کار در خانه نیاز دارد.

اگر گاهی یک تکلیف بیش از حد طول می‌کشد، مثلاً کودک شما در تلاش برای تمام کردن تکلیفش تقریباً به گریه افتاده است، پس از این‌که واقعاً تلاش خود را کرد، اجازه دهید آن کار ناتمام بماند و از طریق معلمش پیگیری و در مورد این موضوع با او صحبت کنید تا دلیل اصلی را بیابید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید