آیا استفاده از شورت آموزشی کمکی به آموزش توالت رفتن کودک خواهد کرد؟

آیا استفاده از شورت آموزشی کمکی به آموزش توالت رفتن کودک خواهد کرد؟

هم شورت‌های آموزشی یک‌بارمصرف و هم شورت‌های آموزشی پارچه‌ای یا پوشک‌های شورتی بهتر از پوشک هستند، زیرا بچه‌ها می‌توانند خودشان آنها را دربیاورند. با این حال، جایگزینی پوشک با شورت آموزشی هیچ خاصیت جادویی‌ای برای کودک ندارد. برخی از والدین فکر می‌کنند که انتقال فرزندشان از پوشک به شورت آموزشی منجر به این می‌شود که کودک استفاده از توالت را یاد بگیرد. متأسفانه، این ماجرا آن‌قدرها هم آسان نیست.

برای کودکانی که در مهدکودک هستند، شورت‌های آموزشی یک‌بارمصرف کمتر از شورت‌های پارچه‌ای مشکل عفونت و بهداشتی دارند، زیرا شورت پارچه‌ای باید نگه داشته شود و به والدین تحویل داده شوند. صرف نظر از این‌که کودک شما در مهدکودک است یا در خانه، شورت‌های آموزشی باید به سرعت پس از ادرار یا مدفوع تعویض شوند تا از تحریک یا آسیب پوست جلوگیری شود. اگر پوشک به اندازهٔ کافی تعویض نشود، کودکان بزرگ‌تر هم می‌توانند به راحتی نوزادان دچار راش پوشک شوند.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید