بهترین زمان انجام تکالیف مدرسه چه وقتی است؟

بهترین زمان انجام تکالیف مدرسه چه وقتی است؟

این به فرزندتان ارتباط دارد. برخی از بچه‌ها درست زمانی که از مدرسه به خانه برمی‌گردند، یعنی قبل از این‌که تمرکز خود را از دست بدهند، بهترین عملکرد را دارند. برخی دیگر به استراحتی مانند خوردن میان‌وعده یا یک ساعت وقت آزاد نیاز دارند تا بتوانند به آرامش برسند و دوباره شروع به درس خواندن کنند.

پس به شخصیت فرزندتان دقت کنید:

  • آیا بعد از شام خسته می‌شود؟
  • آیا قبل از انجام تکالیفش به انگیزه نیاز دارد؟ یعنی مثلاً باید بگویید: «تکلیفت رو انجام بده، بعدش می‌تونی بری با دوستات بازی کنی.»
  • آیا بعد از مدرسه بی‌قرار می‌شود و باید ابتدا انرژی خود را تخلیه کند و شام بخورد تا قادر به نشستن و انجام تکالیف شود؟

اگر نمی‌دانید چه زمانی برای فرزندتان مناسب‌تر است، چند برنامۀ روتین را امتحان کنید. به مدت یک هفته انجام تکالیف را برای بلافاصله بعد از مدرسه برنامه‌ریزی کنید؛ سپس انجام تکالیف بعد از شام را امتحان کنید. وقتی هم که زمان خوبی پیدا کردید، به آن پایبند باشید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید