کودک شيرخوارم دچار زردی شده است، آيا می‌توانم به او شير خودم را بدهم؟

کودک شيرخوارم دچار زردی شده است، آيا می‌توانم به او شير خودم را بدهم؟

زرد شدن نوزادتان که معمولاً در روز دوم یا سوم تولد ظاهر شده است و روز دهم نیز برطرف خواهد شد زردى فیزیولوژیک نامیده مى‌شود که بسیار شایع است و حاکى از بیمارى نیست.

در بیشتر نوزادان مبتلا به زردى و افزایش بیلى‌روبین، تغذیه با شیر مادر مى تواند و حتی باید بدون وقفه ادامه یابد. شیر روزهای اول سینهٔ شما که آغوز نام دارد به دفع مدفوع اولیهٔ نوزاد و در نتیجه دفع بیلى‌روبین اضافى از بدن نوزاد و کاهش زردى او کمک مى‌کند اما در شرایط خاص و نادر که زردی بسیار شدید است، شاید پزشک نیاز به قطع موقت شیردهی بدهد.

اگر پزشک چنین تشخیصی داد، براى حفظ تداوم تولید شیر و تغذیهٔ نوزاد، در زمان جدایى از شیرخوارتان باید شیر خود را مرتب با دست یا شیردوش بدوشید. درصورتى‌که نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژهٔ نوزادان بسترى شود، کارکنان بخش، آموزش لازم در این زمینه را در اختیار شما قرار می‌دهند و در سایر موارد نیز این آموزش باید قبل از ترخیص مادر از بیمارستان انجام شده باشد و در اولین ویزیت نیز در کنار سایر مهارت‌های شیردهی تقویت شود. پس این حق شماست که از کارکنان بهداشتی بیمارستان یا مراکز بهداشت کمک بخواهید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید