چرا پوزیشن صحيح و درست شیردهی مهم است؟

چرا پوزیشن صحيح و درست شیردهی مهم است؟

بغل کردن و درست گرفتن شیرخوار برای گرفتن سینهٔ مادر خیلی مهم است و مادران باید به نحوهٔ در آغوش گرفتن شیرخوار و پستان گرفتن او به ویژه در یک تا دو هفتهٔ اول شیردهی، توجه خاصی داشته باشند.

اگر نحوهٔ در آغوش گرفتن شیرخوار و پستان گرفتن او درست و مطلوب باشد، مانع زخم شدن نوک پستان‌ها می‌شود و مکیدن صحیح کودک نیز تولید شیر را بیشتر می‌کند. مادرانی که به طور مداوم دچار زخم نوک پستان یا ماستیت می‌شوند یا کودکشان به کندی وزن اضافه می‌کند ممکن است به دلیل نحوهٔ نادرست در آغوش گرفتن و شیر دادنشان به نوزاد باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید