آيا سم‌پاشی شدن خانه‌ در طول بارداری خطر دارد؟

آيا سم‌پاشی شدن خانه‌ در طول بارداری خطر دارد؟

کارشناسان هنوز به درستی و دقیق نمی‌دانند اما بهتر است که شما نیز ریسک آن را نپذیرید.

برخی پژوهش‌ها روی انسان‌، قرارگیری در معرض آفت‌کش‌ها در طول بارداری را با افزایش احتمال ابتلا به سرطان در کودکی ارتباط داده‌ است. این پژوهش‌ها محدود هستند، زیرا مقدار واقعی آفت‌کش‌هایی که هر شخص در معرض آنها بوده است نامشخص است. پژوهش‌های دیگر ارتباطی بین ابتلا به سرطان در کودکی و قرارگیری در معرض آفت‌کش‌ها نشان نداده‌ است. بنابراین، در حال حاضر اطلاعات کافی برای تعیین اینکه آیا مواجهه با آفت‌کش‌ها در طول بارداری احتمال ابتلا کودک به سرطان را افزایش می‌دهد یا خیر وجود ندارد.

اگر ضروری است که از آفت‌کش‌ها استفاده کنید، خودتان به مواد آن دست نزنید. در طول سم‌پاشی خانه را ترک کنید و حداقل تا هشت ساعت پس از سم‌پاشی بیرون از خانه بمانید. از شخص دیگری بخواهید قبل از بازگشت شما به خانه، هوای خانه را عوض کند و تمام سطوح داخلی خانه را که با مادهٔ آفت‌کش تماس داشته است به خوبی پاک کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید