سؤالاتی دربارهٔ پیگیری فعالیت‌های روزانهٔ کودک از مراقبان

سؤالاتی دربارهٔ پیگیری فعالیت‌های روزانهٔ کودک از مراقبان

اگر شما هم کودکتان را نزد یک مراقب گذاشته‌اید، می‌توانید در پایان هر روز با مراقب کودکتان گفت‌وگویی دربارهٔ دستاوردهای فرزندتان و برنامهٔ روتین او داشته باشید یا فضا و قوانینی ایجاد کنید که او بتواند اطلاعات و یادداشت‌هایی در آن بنویسد و شما سر فرصت آنها را بررسی کنید. در این مطلب می‌توانید با برخی سؤالات مهم و اصلی برای پیگیری فعالیت روزانهٔ کودکتان آشنا شوید.

سؤالاتی برای شروع بررسی‌ها

بهتر است برای تمام موارد مثل وعده‌های غذایی و میان‌وعده‌هایی که تحت نظارت مراقب کودکتان است، همچنین تعویض پوشک، خواب روزانه، میزان فعالیت‌ها، رفتار و بازی‌های مختلف، مشکلات یا نگرانی‌های موجود و وسایل مورد نیاز کودکتان اطلاعات مشخصی به شما داده شود. شما می‌توانید موارد زیر را به عنوان یک شروع در ذهن داشته باشید:

 • کودک چه چیزی خورده است؟
 • امروز چطور غذا خورده است؟ خوب، متوسط یا نه خیلی خوب؟
 • زمان‌هایی را که پوشک‌ کودکتان بررسی شده‌ است نگاه کنید.
 • پوشک در کدام یک از این بررسی‌ها خشک بود؟
 • پوشک در کدام یک از این بررسی‌ها خیس بود؟
 • دفعات مدفوع کودکتان را دنبال کنید.
 • کودک در چه ساعتی به خواب رفته است؟
 • چه مدت خوابیده است؟
 • کارهایی را که کودک امروز انجام داده است بررسی کنید.
 • این کارها چقدر فعالانه یا مفید بوده و او را به خود مشغول کرده است؟
 • آیا رشد یا دستاورد جدیدی وجود داشته است؟
 • در طول روز رفتار و خلق‌وخوی کودک چگونه بود؟
 • آیا امروز مورد نگران‌کننده‌ای وجود داشته است؟
 • چیزی هست که مورد نیاز کودک و مراقب کودک باشد؟
با دوستانتان به اشتراک بگذارید