چگونه ارتباط خوبی با پرستار بچه برقرار کنید؟

چگونه ارتباط خوبی با پرستار بچه برقرار کنید؟

رابطهٔ کارفرما و کارمند یک رابطهٔ دونفره است و اگر پرستار شما احساس کند مورد احترام است، با احترام متقابل به شما و کودکتان پاسخ می‌دهد. این موضوع که برای مراقبت از کودکتان به او اعتماد می‌کنید همین معنا را برایش دارد اما مهم است که به این ارتباط ارزش بدهید و آن را ساده نگیرید، زیرا با این کار او بهتر می‌فهمد که باید چگونه با کودکتان رفتار کند. در این مطلب می‌توانید با نکات و پیشنهادهایی برای ایجاد یک ارتباط خوب بین شما و پرستار کودکتان آشنا شوید.

پیشنهادها و راهنمایی‌هایی برای شروع

شما خودتان می‌توانید انتظاراتتان را از یک پرستار بچه بنویسید و با مرور و کامل کردن آن به یک جمع‌بندی درست و منصفانه برسید. بعد می‌تواندی با خود پرستار کودکتان در این مورد گفت‌وگویی دوستانه داشته باشید. راهنمایی‌های زیر ممکن است برای داشتن یک ارتباط خوب بین شما و پرستار بچه به والدین کمک کند:

 • خیلی مهم است که با احترام رفتار کنید.
 • از او نخواهید خارج از توافق اولیهٔ شما کاری برایتان انجام دهد.
 • انتظار نداشته باشید که برخلاف قرارداد شما و مرکز خدمات پرستاری عمل کند.
 • شستن لباس‌ها حتی اگر زدن یک دکمه باشد یا نظافت آشپزخانه کار او نیست.
 • کارهای خانه می‌تواند او را از کار خودش یعنی سالم و شاد نگه داشتن کودکتان غافل کند.
 • به طور مشخص و دقیق به او بگویید که متوجه شده‌اید چه کارهایی را خوب انجام می‌دهد.
 • انتظارتان را برای بهتر انجام دادن برخی کارها نیز شفاف و مؤدبانه بگویید.
 • یک موضوع کلیدی این است که به پرستارتان این احساس را بدهید که به او نیاز دارید.
 • بگویید که ‌قدرش را می‌دانید و در خانهٔ شما از او استقبال می‌شود.
 • به‌موقع برای برنامه‌ریزی یا لغو یک برنامه به او خبر بدهید تا بداند به وقتش احترام می‌گذارید.
 • مطمئن شوید که او می‌داند چقدر برای کار سختش ارزش قائلید.
 • اگر او یکی از اشخاص محبوب کودکتان است، این را به او بگویید.
 • آموز‌ش‌های مورد نظرتان در مورد تربیت کودک را با هم مرور کنید تا از شما در این مورد پشتیبانی ‌کند.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط