بازی تعادلی با کودک: راه رفتن روی مسیر رنگی

بازی تعادلی با کودک: راه رفتن روی مسیر رنگی

بازی تعادلی چیست؟ در این مطلب با یک بازی ساده برای کودکان که توی خانه هم قابل اجراست آشنا شوید.

وسایل مورد نیاز

آنچه نیاز دارید:

  • تعدادی شال یا روبان یا طناب یا نوارهای رنگی بلند

نحوهٔ انجام بازی

برای انجام این بازی ساده به ترتیب زیر عمل کنید:

  • کف اتاق فضای بازی را تمیز کنید.
  • شال‌ها را به شکلی تا کنید که پهنای آنها مثلاً ۱۰ سانتی‌متر شود.
  • آنها را روی زمین به دنبال هم قرار دهید تا یک مسیری مستقیم یل پر از پیچ‌وخم با توجه به سن کودکتان بسازید.
  • اگر شال به تعداد کافی ندارید، نوارهای رنگی را روی زمین بچسبانید یا با گذاشتن تعدادی روبان و ثابت کردنشان روی زمین با چسب نواری، مسیری مستقیم یا منحنی‌شکل برای راه رفتن درست کنید و اگر هیچ‌کدام را ندارید، فقط با گذاشتن یک طناب روی زمین هم می‌توان این بازی را انجام داد.
  • شما می‌توانید از رنگ‌های مختلف استفاده کنید و قوانین منحصربه‌فردی برای چگونگی راه رفتن کودکان روی آنها داشته باشید.
  • به عنوان مثال، اگر نوار آبی باشد بچه‌ها باید یک دستشان روی دست دیگرشان باشد و راه بروند، یا اگر آن نوار سبز باشد باید لی‌لی‌کنان بروند.
  • کودکان باید قوانین را دنبال کنند و فقط روی نوارهای رنگی راه بروند نه روی زمین و اگر پایشان از روی نوارها رد شود باید از بازی خارج شوند.
  • کودکی که بتواند کل مسیر نوارهای رنگی را بدون اینکه پایش با زمین برخورد کند برود برنده است.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط