آیا انجام درازنشست یا کرانچ در بارداری بی‌خطر است؟

آیا انجام درازنشست یا کرانچ در بارداری بی‌خطر است؟

ابتدا باید دید در چه مرحله‌ای از بارداری هستید. به‌طورکلی، انجام درازنشست و کرانچ در طول سه ماههٔ اول ایرادی ندارد اما بهتر است که بعد از آن، از انجامشان پرهیز شود. در هر صورت هم انجام این حرکات با پیشرفت بارداری دشوارتر می‌شود.

به علاوه، دراز کشیدن روی پشت در نیمهٔ دوم بارداری می‌تواند باعث کاهش فشار خون ‌شود و ممکن است احساس سرگیجه ایجاد کند. اگر شما جزء آن ۱۰ درصدی از زنان باردار هستید که از قبل فشار خون پایین دارند، این یک نگرانی ویژه است.

اگر می‌خواهید روی عضلات شکمی خود کار کنید، یک ورزش بهتر انجام حرکات گربه و گاو یوگاست. برای انجام این دو حرکت، روی دست‌ها و زانوهای خود قرار بگیرید. به تناوب پشت خود را به بالا قوس بدهید و سپس رها کنید. همچنین می‌توانید ویدیو حرکت گربه در بارداری را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید